Üç Bakanlık Mülakatsız Memur Alımı Yapıyor (İçişleri, Dışişleri-Ulaştırma Bakanlığı)

Üç Bakanlık bünyesine en az ortaöğretim mezunları arasından kamu personeli alımı yapılıyor. KPSS tercihleri ile İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri yazımızda.

Üç Bakanlık Mülakatsız Memur Alımı Yapıyor (İçişleri, Dışişleri-Ulaştırma Bakanlığı)

Üç Bakanlık bünyesine en az ortaöğretim mezunları arasından kamu personeli alımı yapılıyor. KPSS tercihleri ile İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri yazımızda.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:10
Üç Bakanlık Mülakatsız Memur Alımı Yapıyor (İçişleri, Dışişleri-Ulaştırma Bakanlığı)

KPSS tercihleri ile üç bakanlığa memur alınacak.

KPSS 2020/1 tercihleri Temmuz ayının son haftasında başladı. 23 Temmuz 2020 günü başlayan memur alımı için başvuurlar devam ediyor. Yayımlanan tercih kılavuzuna baktığımızda üç bakanlığa kamu personeli ataması yapıldığı görüldü. 

Atama için yayımlanan KPSS 2020/1 tercih kılavuzuna baktığımızda Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bünyesine personel alımı yapıldığı görülüyor. 

İlanlar yayımlandı. Takip için TIKLA KATIL

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

KPSS tercihleri ile yayımlanan kamu personeli alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak. 

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

Dışişleri Bakanlığı memur alımı kadroları ve nitelik kodları ile detayları şu şekilde:

Ankara 'ya lise mezunu 10 Şoför alımı 

2001    Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.
6514    D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanın başvuru bilgileri şu şekilde:

 Denizcilik Sörvey Mühendisi    Ankara    3    

4495    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3149 - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
3195 - Güverte
7111    Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek.

 Mimar    Ankara    1    

4747    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3263 - Mimarlık
7113    Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek.

 Mühendis    Ankara    2    

4639    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3252 - Makine Mühendisliği
4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği
7113    Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek.

 Mühendis    Ankara    3    

4611    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3160 - Elektrik Mühendisliği
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
7113    Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek.

 Mühendis    Ankara    6    

4669    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3221 - İnşaat Mühendisliği
7113    Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek.

 Mühendis    Ankara    2    

4989    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9357 - Ulaştırma Mühendisliği
7113    Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek.

 Mühendis    Ankara    1    

4685    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3206 - Hidrojeoloji Mühendisliği
4334 - Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi
6235 - Jeoloji Mühendisliği
7113    Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek.

 Denizcilik Sörvey Mühendisi    Muğla    1    

4736    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3189 - Gemi İnşaatı Mühendisliği
8322 - Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
7111    Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek.

 Denizcilik Sörvey Mühendisi    Muğla    1    

4736    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3189 - Gemi İnşaatı Mühendisliği
8322 - Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
7111    Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek.

 Denizcilik Sörvey Mühendisi    Muğla    1

4736    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3189 - Gemi İnşaatı Mühendisliği
8322 - Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
7111    Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından yayımlanan duyuruda 78 kamu personeli ataması yapılacağına yer verildi. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Afyonkarahisar    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Ağrı    2    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Amasya    1    
 Mühendis    Ankara    1    
 Mühendis    Ankara    2    
 Mühendis    Ankara    2    
 Mütercim    Ankara    1    
 Mütercim    Ankara    4    

 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Antalya    5    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Balıkesir    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Bitlis    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Çankırı    3    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Erzincan    1    
 Sosyal Çalışmacı    Erzurum    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Giresun    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Hakkari    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Hatay    2    
 Mütercim    İstanbul    1    
 Mütercim    İstanbul    1    
 Sosyal Çalışmacı    İstanbul    2    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    İstanbul    10    
 Sosyal Çalışmacı    İzmir    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    İzmir    3    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Kars    1    
 Sosyal Çalışmacı    Kayseri    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Kırklareli    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Kırşehir    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Kocaeli    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Konya    5    
 Sosyal Çalışmacı    Malatya    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Mardin    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Niğde    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Rize    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Samsun    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Tokat    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Uşak    1    
 Sosyal Çalışmacı    Van    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Van    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Yozgat    2    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Karaman    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Kırıkkale    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Ardahan    2    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Iğdır    3    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Karabük    1    
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    Düzce    1    

Göç İdaresi bünyesine memur alımı lisans mezunları arasından yapılıyor.

Kılavuz bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU

İlanlara başvuru yapacak adayların ais.osym.gov.tr adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir. Başvurunuzu yaptıktan sonra 20 TL olan tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatırarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

KAMU İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ...

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yorumcu 2020-08-03 18:21:19

Ortaogretim olacak ama D seviyesinde ingilizce bilecek

Avatar
Nepotizm 2020-08-03 20:01:15

Haberin başlığını şu şekilde degistirseniz daha fazla ilgi görür. " 3 bakanlığa torpilsiz alım " selam ve saygılarımla...