MESKİ Memur Alımı Başvurularında Son Saatler

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne memur, bilgisayar işletmeni ve mühendis alımı başvurularında son saatlere girildi.

MESKİ Memur Alımı Başvurularında Son Saatler

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne memur, bilgisayar işletmeni ve mühendis alımı başvurularında son saatlere girildi.

06 Ağustos 2021 Cuma 09:07
MESKİ Memur Alımı Başvurularında Son Saatler

Başvurular , bugün mesai saatlerinin bitimiyle son bulacak.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), personel alımı duyurusunda ilgili unvanlara göre belirlenen özel şartların yanı sıra adayların genel şartları da yerine getirmesi gerektiği kaydedildi. 

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak şartlar ise şu şekilde sıralandı:

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan ka ynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

f) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak. 

ç) Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvurular, MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim İdaresi Başkanlığı’na şahsen ya da mail yoluyla yapılacak. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve diğer detaylara kurumun resmi sayfasından erişim sağlanabilir.

Son Güncelleme: 06.08.2021 14:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol