Sağlık Bakanlığı 9 Kadroya KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı, 9 kadroya kamu personeli alımı için ilan yayımladı. KPSS şartı olmadan yapılacak kamu personeli alımında başvuru detayları haberimizde.

Sağlık Bakanlığı 9 Kadroya KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı, 9 kadroya kamu personeli alımı için ilan yayımladı. KPSS şartı olmadan yapılacak kamu personeli alımında başvuru detayları haberimizde.

01 Mart 2019 Cuma 14:45
Sağlık Bakanlığı 9 Kadroya KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapacak

Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı için ilan yayımladı.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı danışman alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Biz de kamubulteni.com olarak Sağlık Bakanlığı danışman alım ilanına haberimizde yer verdik.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Kıdemli Yazılım Mimarı, Veri Kalitesi, Test ve  Analiz Uzmanı, Veri Tabanı Danışmanı, Yapay Zeka Uzmanı, Yazılım Geliştirme Danışmanı, Yazılım Test Personeli, İş Analisti, İş Zekası Geliştirme Danışmanı, Karar Destek Uzmanı.

ŞARTLAR

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

İş Analisti

 1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 2. İş Zekası uygulamaları, BT, yazılım geliştirme süreçleri, veri yapıları ve algoritmalar, iş ve süreç analizlerini içerecek şekilde en az 2 (iki) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
 3. MS Office uygulamaları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
 4. Visio / Enterprise Architect araçlarından birini kullanabilmek, Mockup – Wireframe çizerek prototip oluşturabilmek,

Tercihen,

 1. ERP konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak,
 2. Son 5 (beş) yıl içinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde KPDS, ÜDS/YDS sınavlarından en az 70 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğerde puan almış olmak veya bu dillerde yeterliliğini kanıtlayan uluslararası geçerliliğe sahip bir belge/sertifika sahibi olmak.

İş Zekası Geliştirme Danışmanı

 1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 2. İş Zekası geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak
 3. Veri ambarı modelleme ve tasarımı, ETL geliştirme ve bakımlarını yapma konularında en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,
 4. Python, R, Scala vb. programlama dillerinden en az birinde en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,
 5. Hadoop, HDFS, Map/Reduce, Kudu, Apache Hive, Apache Pig, Apache Spark, Impala vb. büyük veri teknolojileri konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 6. Cloudera, Hortoonworks vb. büyük veri çözümlerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 7. MongoDb, Cassandra vb. NoSQL çözümlerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,
 8. Business Objects, Oracle BI, Qlikview, Tableau, Cognos vb. iş zekası ve veri görselleştirme araçlarıdan en az birinde modelleme, tasarım, ileri raporlama, dashboard geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen,

 1. Bilgisayar Bilimleri ve ilgili diğer teknik bölümlerde Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
 2. Son 5 (beş) yıl içinde, tercihen İngilizce olmak üzere, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde KPDS, ÜDS/YDS sınavlarından en az 70 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğerde puan almış olmak veya bu dillerde yeterliliğini kanıtlayan uluslararası geçerliliğe sahip bir belge/sertifika sahibi olmak.

Karar Destek Uzmanı

 1. Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 2. Veri tabanı sistemleri üzerinde sorgulama (PL-SQL, T-SQL, QL) konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
 3. İş zekâsı uygulamaları konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.
 4. ODI, SSIS, Streamsets veya benzeri bir data entegrasyon aracında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
 5. Team Foundation Server, Jira veya diğer proje yönetim araçları konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

Tercihen,

 1. Sağlık verisi veya sağlık karar destek sistemleri alanında en az 1 (bir) yıllık deneyim sahibi olmak.

DİĞER KADROLARIN BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖRNEK CV 'Sİ ŞU ŞEKİLDE;

İSTİHDAM  İlan Metni  Örnek CV Dilekçe Örneği 
İş Analisti  İş Analisti İlan Metni.doc İş Analisti Ek-2 Örnek CV.docx İş Analisti Ek-1 Dilekçe Örnek.docx
İş Zekası Geliştirme Danışmanı  İş Zekası Geliştirme Dan. İlan Metni.doc İş Zekası Geliştirme Dan. Ek-2 Örnek CV.docx  İş Zekası Geliştirme Dan. Ek-1 Dilekçe Örnek.docx
Karar Destek Uzmanı  Karar Destek Uzmanı İlan Metni.doc Karar Destek Uzmanı Ek-2 Örnek CV.docx Karar Destek Uzmanı Ek-1 Dilekçe Örnek.docx
Kıdemli Yazılım Mimarı  Kıdemli Yazılım Mimarı İlan Metni.doc Kıdemli Yazılım Mimarı Ek-2 Örnek CV.docx  Kıdemli Yazılım Mimarı Ek-1 Dilekçe Örnek.docx
Veri Kalitesi, Test ve  Analiz Uzmanı  Veri Kal.Analiz ve Test Uzm. İlan Metni.doc Veri Kal.Analiz ve Test Uzm. Ek-2 Örnek CV.docx  Veri Kal.Analiz ve Test Uzm. İlan Metni.doc
Veri Tabanı Danışmanı  Veri Tabanı Danışmanı İlan Metni.docx Veri Tabanı Danışmanı Ek-2 Örnek CV.docx Veri Tabanı Danışmanı Ek-1 Dilekçe Örnek.docx
Yapay Zeka Uzmanı  Yapay Zeka Uzmanı İlan Metni.docx Yapay Zeka Uzmanı Ek-2 Örnek CV.docx Yapay Zeka Uzmanı Ek-1 Dilekçe Örnek.docx 
Yazılım Geliştirme Danışmanı  Yazılım Geliştirme Danışmanı İlan Metni.doc Yazılım Geliştirme Danışmanı Ek-2 Örnek CV.docx Yazılım Geliştirme Danışmanı Ek-1 Dilekçe.docx 
Yazılım Test Personeli  Yazılım Test Personeli İlan Metni.doc Yazılım Test Personeli Ek-2 Örnek CV.docx Yazılım Test Personeli Ek-1 Dilekçe Örnek.docx 

BAŞVURU

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: (SBSGM/2018/CS/D.3.3.1.1/IC/1- İş Zekası Geliştirme Danışmanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 15.03.2019 tarihinde saat 18:00’e kadar aşağıdaki adrese elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra idaremize ulaşan müracaatlar (postadan kaynaklı gecikmeler de dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda  belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.  

Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Alıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Posta Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:3 Oda No:9 Satın Alma Birimi Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 471 8350 

Faks: (0312) 471 8297 

TÜM KAMU PERSONELİ ALIMLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Son Güncelleme: 01.03.2019 14:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mumtaz 2019-03-01 15:25:47

Alim yoksa oyda yok

Avatar
Alican 2019-03-01 15:26:25

Saglik bakanligi alim yapmicak hwralde

Avatar
Şeyma 2019-03-01 18:09:39

Sayın fahrettin koca sizi Allaha havale ediyorum emeklerimiz elimizde kaldı 9 aydır yok sayılıyoruz# atamaya son veren sağlık bakanı olur mu#

Avatar
Kadriye 2019-03-01 20:05:01

Kpss girme şartı olsun. Torpilin önüne geçmeniz gerekiyor. Hak yemekten bahsediliyorsa eğer.

Misafir Avatar
ali 2019-03-02 00:59:07 @Kadriye

haklısın ama adamlarda haklı.belirtilen programı bilip deneyimi olanı almak isteme hakları var.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Lale 2019-03-01 20:09:18

Sağlık bakanı emek veren binlerce KPSS liyi ne zaman hatırlayacak acaba 9 aydır atama olmuyor oldurmayacakta tek suçumuz 2018 kpss ye yetişememek

Avatar
fatma 2019-03-01 23:39:28

Sağlık personelinin alınması gerekirken tercih edilen bölümlere bakın.

Avatar
sener 2019-03-01 23:49:08

KPSS yapmaya gerek yok sayın bakan

Avatar
Rumen 2019-03-03 05:53:07

Bence bunlara yaranamazsınız personel alimi var diyorsunuz yok öyle yok böyle yeter artık biraz şükür ögrenin her şeyimiz güzel çok sükür kimsenin kölesi değiliz bütün ülkelere yeri gelir meydan okuyoruz bence çok güzel bu yaşasın Türkiyem yaşasın Cumhurbaşkanım.