6 Bin TL Maaşla Kızılay KPSS'siz Yeni İlanlar Yayınladı

Türk Kızılayı yeni ilanlar yayınladı. Yayınlanan ilanlarda , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere KPSS şartsız personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanlar , başvuru şartları ve başvuru linki haberimizde.

6 Bin TL Maaşla Kızılay KPSS'siz Yeni İlanlar Yayınladı

Türk Kızılayı yeni ilanlar yayınladı. Yayınlanan ilanlarda , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere KPSS şartsız personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanlar , başvuru şartları ve başvuru linki haberimizde.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:03
6 Bin TL Maaşla Kızılay KPSS'siz Yeni İlanlar Yayınladı

Kızılay 3 yeni ilan yayınladı.

Türk Kızılayı tarafından bir ilan yayınlandı. 18 Eylül 2019 Çarşamba tarihli Türk Kızılayı personel alımı ilanlarında 3 kadroya personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında detaylar kamubulteni.com 'da.

BUGÜN YAYINLANDI

Türk Kızılayı bugün yayımladığı ilanında Toplum Sağlığı Hizmetleri Müdürü, Psikososyal Hizmetler Müdürü ve Acil Sağlık Yardımları Müdürü kadrolarında istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Kızılayı personel alımında kadrolar için başvuru şartları şu şekilde;

Toplum Sağlığı Hizmetleri Müdürü

Toplum Sağlığı Hizmetleri Müdürü alımında başvuru şartları şu şekilde;

 • Lisans mezuniyeti (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri vb.),
 • Tercihen Yüksek Lisans mezuniyeti (Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Halk Sağlığı vb.)
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi,
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat bilgisi,
 • Halk Sağlığı ve Küresel Sağlık yaklaşımı,
 • Küresel Sağlık, Toplum Sağlığı ve Halk Sağlığı vb. eğitim/sertifkalar,
 • İletişim yeteneği kuvvetli, farklı kültürler ile çalışabilme,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

İlana başvuru yapan ve istihdam edilecek  adaylar için iş tanımı şu şekilde;

 • Toplum Sağlığına yönelik kampanyaların belirlenmesi,
 • Toplumun bilinçlendirilmesi için Bakanlıklar ve diğer Sivil toplum kuruluşları ile ihtiyaçların belirlenerek uygulamaların geliştirilmesi,
 • Toplum temelli olarak, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve gönüllülük ağının genişletilmesi,
 • Genç Kızılay Sağlık ile projelerin geliştirilmesi ve uygulanmalarının sağlanması,
 • İhtiyaç olan ülkelerde sağlık merkezlerinin açılması, işletilmesi ve faaliyetlerin raporlanması,
 • Diğer ülkelerde olağan dönemlerdeki sağlık ihtiyaçlarnın takip edilerek faaliyet alanları ile koordinasyon içerisinde ülke hizmetlerinin belirlenmesi,
 • Halk sağlığına yönelik paydaşlıklar kurularak ve protokollerin yapılması,
 • Acil Sağlık yardımları müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde çalışarak acil durumlarda hizmet verecek Halk Sağlığı uzmanlarının eğitimlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesinin sağlanması,
 • Sağlıklı yaşama yönelik merkezlerin kurulması ve destek verilmesi,
 • Diğer faaliyet alanlarının yararlanıcılarına yönelik doğrudan ve/veya dolaylı sağlık hizmetlerinin sağlanması.

Psikososyal Hizmetler Müdürü Alımı

Psikososyal Hizmetler Müdürü kadrosuna yapılan personel alımında başvuru şartları şu şekilde;

 • Lisans mezuniyeti (Psikoloji, Sosyal Hizmet vb.),
 • Yüksek Lisans mezuniyeti (KlinikPsikoloji, Gelişim ve Eğitim Psikolojisi, Travma ve Afet    Psikolojisi, Ergen ve Çocuk Psikolojisi vb.)
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi,
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • Zarar görebilir gruplarla Çalışma deneyimi,
 • Alan ile ilgili eğitmenlik, proje yönetimi vb. sertifikalar,
 • İletişim yeteneği kuvvetli, farklı kültürler ile çalışabilme,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

İstihdam edilecek adayların görev tanımları şu şekilde;

 • Kurum faaliyet alanlarının ihtiyaçlarına göre programların hazırlanması ve koordineli bir şekilde uygulanmasının sağlanması,
 • Ruh Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler alanında Ulusal ve Uluslararası işbirliği ve ortaklıkların kurulması, 
 • Bakanlıklar ve diğer Sivil Toplum örgütleri/meslek örgütleri ile protokollerin yapılması ve paydaşlıkların tanımlanması,
 • Afet Müdahale ağının kurulması ve sürdürülmesinin sağlanması,
 • Acil durumlarda görev alacak Ulusal ve Uluslararası Ruh Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Ekibinin ve gönüllü/eğitmen ağının kurulması için stratejilerin geliştirilmesi,
 • Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu başta olmak üzere, ICRC, DSÖ, IASC, vb. tarafından oluşturulmuş uygulama kitapçıkları ve referans kaynakların kuruma kazandırılarak uygulamalarının yaygınlaştırılması,
 • Görev alanı içerisine giren konularda toplumun bilinçlendirilmesi için içerik üretilmesinin yönetilmesi,
 • Kurum içeriklerinin sürekli güncelliğinin sağlanması.

Acil Sağlık Yardımları Müdürü Alımı

Acil Sağlık Yardımlaır Müdürü kadrosuna yapılacak personel alımında başvuru şartları şu şekilde;

 • Lisans mezuniyeti (Sağlık Bilimleri, Acil Sağlık vb. Bölümler),
 • Tercihen Tıp Fakültesi mezuniyeti,
 • İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,
 • İleri düzeyde İngilizce bilgisi,
 • Tercihen iyi düzeyde Arapça bilgisi,
 • İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,
 • Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,
 • BM ve STK faaliyet alanları deneyimi,
 • İnsani Yardım,Sağlık Yardımları, Afet/Acil durum eğitimi/sertifikaları,
 • İletişim yeteneği kuvvetli, farklı kültürler ile çalışabilme,
 • Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,
 • Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Kadronun görev tanımı şu şekilde;

 • Acil Sağlık Yardımları standartlarının oluşturulması ve dokümantasyon sürecinin yönetilmesi,
 • IFRC ve WHO standartlarının sürekli takibinin yapılarak oluşturulan sistemlerin standartlara uygunluklarının sağlanmasının takibinin yapılması,
 • İlk yardım eğitim merkezleri ile gerekli koordinasyonun sağlanması, eğitim sertifika ve akreditasyon süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yetki alanına giren çalışan/gönüllü/acil durum ekipleri için eğitim içeriklerinin, adaptasyon ve hazırlık süreçlerinin yönetilmesi,
 • Toplum eğitimlerinin performanslarının ölçümlenmesi,
 • Afet Acil  durumlarda ilk 6 aya kadar verilecek tüm sağlık faaliyetlerinin yönetilmesi, ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak hizmetlerin sağlanması,
 • Görev alanına giren konularda kaynak geliştirme süreçleri için iç/dış fırsatların takip edilmesi ve başvuru süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ulusal - uluslararası faaliyetlerin düzenli olarak raporlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi,
 • Kamu kurumları, STK’lar ve diğer Ulusal Derneklerle işbirliği olanaklarının belirlenmesi ve sağlanması,

İLANLARA BAŞVURU YAPACAKLAR BURADA

Kadın-erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi yapmak için TIKLA KATIL

Çağrı Merkezi Operatörü Alımı

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilanda ise Çağrı Merkezi personeli alınacağına yer verildi. Personel alımında başvuru şartları şu şekilde;

 • En az lise mezunu olan,
 • İleri düzeyde Arapça bilen (Arapça mülakat gerçekleştirilecektir.), 
 • Tercihen ikinci dil olarak Kürtçe bilen,
 • Gelen çağrılara ilişkin talepleri doğru analiz edebilen,
 • Çağrı merkezinde çalışma tecrübesi olan (tercih sebebidir),        
 • Vardiya sisteminde çalışabilecek,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Diksiyonu düzgün, ikna kabiliyeti yüksek,
 • Telefonda etkili iletişim kurabilen,
 • Ofis teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
 • Gaziantep ilinde ikamet etme engeli bulunmayan,

Kadronun görev tanımı ise şu şekilde;

 • Günlük çalışma öncesi hazırlık yapmak,
 • Gelen çağrıları cevaplamak,
 • Çağrı sonrası evrak ve raporlama işlemlerini yapmak,
 • Çağrı merkezi bilgisayar uygulamalarını kullanmak,
 • Günlük aranma raporlarını tutmak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Türk Kızılayı personel alımı başvurusu internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki linke gitmesi ve müracaatını internet üzerinden yapması gerekmektedir:

https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx

Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada , başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve başvurunuzu yapın.

İLANLARDAN, PERSONEL ALIMLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN İNDİRİN >

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

Son Güncelleme: 18.09.2019 14:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Erhan 2019-09-18 15:03:11

5 yıl deneyim...! Bence 10 yıl söyleyin az söylemişsiniz...! Size söylüyorum; bir işte çalışmadan nasıl deneyim sahibi olunuyor acaba..? Işe alın ki deneyim sahibi olalım.. 5 yıl deneyim istiyorsunuz doğru değil bu.