Zeytinburnu Belediyesi'ne Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alınacak ! İşte Şartlar

İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'na kadın-erkek zabıta memuru alımı yapılacak. Başvuru genel ve özel şartları ile diğer detaylar kamubulteni.com adresinde.

Zeytinburnu Belediyesi'ne Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alınacak ! İşte Şartlar

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda belediyeye herhangi bir önlisans programından mezun kadın-erkek adaylar arasından KPSS ve diğer şartları yerine getirebilecek 42 zabıta memuru alımı yapılacağı belirtilmişti.

İlgili resmi duyuruda, "Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri , KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." ifadelerine yer verilmiş, KPSSP93 puan türünün dikkate alınacağı vurgulanmıştı. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alımı için başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarını da dikkatle incelemesi gerekiyor: 

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, Dinamobet hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Başvuru yapacak adaylar belediyenin resmi internet sitesinden (www.zeytinburnu.istanbul) temin edecekleri form, nüfus cüzdanı ya da kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi, KPSS sonuç belgesinin çıktısı, görevini devamlı yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, 2 adet vesikalık fotoğraf ve erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair beyanu 6 ile 10 Haziran 2018 tarihleri arasında Belediyenin yazı işleri müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA