Zeytinburnu Belediyesi Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alacak (Başvuru Tarihleri, Şartları) 

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Kadın-Erkek zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Başvurular 6 Ağustos'ta başlıyor.

Zeytinburnu Belediyesi Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alacak (Başvuru Tarihleri, Şartları) 

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'nın zabıta memuru alımı için başvuru süreci yakında başlıyor.

Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda alımla ilgili, "Zeytinburnu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri , KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." ifadelerine yer verilmiş, başvuruda bulunacak adayların en az önlisans mezunu olması ve KPSS'den 70 ve üzeri puan almış olması gerektiği belirtilmişti. Ayrıca başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor: 

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.

 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak milf porno veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak

 8. Başvuru Özel Şartları:

 9. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP93 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

 10. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

 11. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Başvurular 6 Ağustos ile 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında talep edilen belgelerle birlikte Belediye Başkanlığı'na şahsen yapılacak, posta ya da diğer şekillerde yapılan başvuru işlemleri geçersiz sayılacak. Başvuru sırasında talep edilen belgeler şu şekilde : 

 1. Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.zeytinburnu.istanbul adresinden temin edilecektir.)

 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

 3. Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi,

 4. KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

 5. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,

 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,

 7. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),

 8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

 9. Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA