Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı İçin Yeni İlan Yayımlandı

Senir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda 2 Zabıta Memuru ve 1 İtfaiye Eri alımı yapılacağına yer verildi. Başvuru şartları ve tarihi haberimizde.

Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı İçin Yeni İlan Yayımlandı

Senir Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için ilan yayımladı.

Isparta Keçiborlu 'ya bağlı olan Senir Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam etmek üzere 2 zabıta memuru ve 1 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. 

Bugün yayımlanan ilanda alınacak personellerin Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre sözlü sınav ile alınacağına yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Zabıta ve itfaiye eri alımında başvuru şartları şu şekilde;

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre; tartılma ve ölçülme, aç karnına, soyunup ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
  • İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanacaklar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Kadro Mezuniyet ve Özel Şart KPSS
Zabıta-2 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.
En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.

KPSS P3

en az 60

İtfaiye-1 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.
En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.

KPSS P3

en az 60

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular 4 Mart 2018 günü başlayacak. Başvurular başladığı anda ve başvuru formu yayımlandığında  ve yeni zabıta memuru alım ilanları geldiğinde bildirimle haberdar olmak için mobil uygulamamızı aşağıdaki linklerden indirin.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN