Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı Başvuruları Başladı En Az 50 KPSS İkamet Şartı Yok

Büyükşehir belediyesi tarafından zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. İtfaiye eri için en az 50 KPSS, zabıta alımı için en az 60 KPSS şartı aranıyor.

Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı Başvuruları Başladı En Az 50 KPSS İkamet Şartı Yok

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk defa atanmak üzere itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacak. Yapılacak alımlarda itfaiye eri için 20 kadro ayrılırken zabıta memuru kadrosuna 5 kişilik kontenjan ayrıldı.

İtfaiye eri kadrosu için lise mezunu olma şartı aranırken 2020 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri alma şartı bulunuyor.

Zabıta alımı için ise belirlenen ön lisans programlarından mezun olma şartı aranırken 2020 KPSS P93 puan türünden de 60 ve üzeri bir puan almış olma şartı aranıyor.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Nitelikleri

https://www.kamubulteni.com/images/upload/zabYta_11.png

Başvuru Koşulları

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor. Boy ve kilo ölçümü belediye tarafından yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

- İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- Tabloda belirtilen sürücü belgelerine sahip olmak

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler

Başvuru formu Kurumdan veya Belediyenin www.mugla.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

- Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

25.10.2022-27.10.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Sınav Tarihi ve Yeri

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 21.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /