Zabıta Memuru Olmak İsteyenler Dikkat: İşte Başvuru Tarihi (Mamak-Sarıyer-Safranbolu-Kestel)

4 belediye bünyesine KPSS puanı ile zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. İkamet şartı olmadan yapılan zabıta memuru alımında başvuru detayları ile tarihleri yazımızda.

Zabıta Memuru Olmak İsteyenler Dikkat: İşte Başvuru Tarihi (Mamak-Sarıyer-Safranbolu-Kestel)

4 belediyeye zabıta alımı.

4 farklı belediye bünyesine KPSS puanı ile zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanlara göre Bursa ili Kestel Belediye Başkanlığı bünyesine, Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesine, İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığı bünyesi ve Ankara İli Mamak Belediye Başkanlığı bünyesine zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi.

Belediye Başkanlıkları bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre adayların istihdam edileceğine yer verildi.  İlanları takip için TIKLAYIN

KİMLER ZABITA MEMURU OLABİLİR?

Zabıta memuru alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır

ÖZEL ŞARTLAR

Belediyelerin ilanları şu şekilde:

Mamak Belediyesi

Başvuru tarihleri: 30/11/2020 - 04/12/2020,

İlan metni için TIKLAYIN

Sarıyer Belediyesi

Başvuru tarihleri: 02 Kasım - 06 Kasım 2020

İlan metni için TIKLAYIN

Safranbolu Belediyesi

Başvuru tarihleri: 02/11/2020 - 06/11/2020

İlan metni için TIKLAYIN

Kestel Belediyesi

Başvuru tarihleri: 16 Kasım - 20 Kasım 2020

İlan metni için TIKLAYIN

İKAMET ŞARTI YOK

Zabıta memuru alımı ilanlarında ikamet şartı aranmaz.

DİĞER İLLER İÇİN ZABITA ALIMI İLANI GELDİĞİNDE VE KAMU İLANLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN