Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Alan Uzmanı Alımı Yapacak

21 Kasım 2022 Tarihli ve 32020 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan ilana göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli alan uzmanı alımı yapacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Alan Uzmanı Alımı Yapacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Alan Uzmanı Alımı Yapacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Alan Uzmanı Alımı yapacağını duyurdu. 21 Kasım 2022 Tarihli ve 32020 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan ilana göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli alan uzmanı alımı yapacak. 

Başvuru şekli ve zamanı

Alımlar sınav ile olacak.. Giriş sınavı başvuruları 21.11.2022 Pazartesi saat 09.00’da başlayıp 16.12.2022 Cuma saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular Başkanlığın internet sitesinde duyurulacak olan başvuru linki aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapacakları başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecektir.  

Başvuru şartları aşağıdaki gibidir 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu şarttan muaftır.)
  •  Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu şarttan muaftır.)
  • 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
  • 01.01.1977 ve sonrası doğumlu olmak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Alan Uzmanı Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN