Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alımını başlattı! Başvuru formuyla gelen işi kapacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) öncülüğünde personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Başvuru nereye ve nasıl yapılır? İşte detaylar..

Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alımını başlattı! Başvuru formuyla gelen işi kapacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı tarafından yapılan bir duyuruda 2 büro personelinin alınacağı bildirildi.

YÖKAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvuru sahibinin belirlenen özel şartları taşıması ve 657 sayılı DMK'nın 48. maddesine uyması gerekmektedir. Maddede belirtilen genel koşullar zorunludur.

2. Hiçbir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık yardımı almaması gerekmektedir.

3. Adayların koşulları; 657 Sayılı DMK Madde 4/B açıkça şöyle diyor:

“Böylece; Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırılık nedeniyle çalışan sözleşmeyi fesih gerekçeleri veya sözleşme süresi içinde “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen istisnai haller dışında, sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetmeleri halinde, sözleşme fesih tarihi itibariyle bir yıl geçmedikçe kuruluşlarda sözleşmeli personel olarak çalıştırılamazlar.” hükmüne uygun olması gerekiyor.

4. Adaylar, başvurularını, başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte 2 Temmuz 2024 ile 7 Kasım 2024 tarihleri ​​arasında (7 Kasım 2024 mesai bitiminde saat 17.30'a kadar) yapabilirler. Adaylar, Yükseköğretimde Kalite Kurulu Başkanlığı'na bizzat başvuracaklar.

Eksik başvuruların kayıt altına alınması veya zamanında yapılmaması ve posta, kurye, faks veya internet yoluyla gönderilmesi aracılığıyla yapılan başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağı belirtilmiştir. (Sahte belge veya beyanda bulunanlar hakkında da yasal işlem başlatılacaktır. Randevu alınmış ise randevusu iptal edilir)

Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alımını başlattı

HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

* Sözleşmeli personel başvuru formu

* KPSS sınav sonuç belgesi (İnternetten basılan)

* TC Kimlik Kartı fotokopisi

* Öğrenim sertifikası (orijinal veya noter tasdikli kopyası)

* Erkeklere askerlik belgesi

* Adli sicil kayıtlarından alıntı

* 1 adet vesikalık fotoğraf

* Gerekli sertifika ve belgeler (Belgelerin asılları veya e-Devlet üzerinden alınan QR kodlar)

* SGK hizmet kayıtları ve belgeleri en az 1 yıllık mesleki deneyimi göstermesi.

ARANAN POZİSYONLAR İLE NİTELİKLER

Büro personeli (Hukuk): Yükseköğretim kurumlarının hukuk üniversitesi programlarından mezuniyet.

Ofis personeli (BT): Herhangi bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisans programından mezuniyet.

Varsa “bilgi işlem departmanı ve bilişim alanında” en az 1 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Veri Güvenliği, Web Güvenliği ve Proje Yönetimi konularında ISO 27001 eğitim sertifikasına sahip olmak.

NEREYE VE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular 2 Temmuz – 11 Temmuz 2024 tarihlerinin arasında doğrudan YÖKAK Başkanlığına iletilecektir. Eksik belgeli, son başvuru tarihi geçmiş veya posta/metin/faks/internet yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.