YSK Personel Alımı Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı ! YSK'ya Zabıt Katibi, Hizmetli, Santral Memuru, Hizmetli Alınıyor

Yüksek Seçim Kurulu Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylardan Mühendis, Çözümleyici, programcı, teknisyen, bilgisayar işletmeni, V.H.K.İ, Şoför, Sekreter, Santral Memuru, Kaloriferci, Hizmetli, Zabıt katibi unvanlarında toplam 255 personel alınacak

YSK Personel Alımı Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı ! YSK'ya Zabıt Katibi, Hizmetli, Santral Memuru, Hizmetli Alınıyor

YSK Personel Alımı Şehirlere Göre Kontenjan Dağılımı ! YSK'ya Zabıt Katibi, Hizmetli, Santral Memuru, Hizmetli Alınıyor

Yüksek Seçim Kurulu Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylardan 255 personel alacağını duyurdu. YSK'nın personel alımı yapacağına dair resmi duyuru bugün Resmi Gazete'de yayımlanırken, ilgili alım için başvuru işlemlerinin 14 Ekim 2019 tarihinde başlayacağı, 21 Ekim'de sonlanacağı belirtilmiş, "Başvurular 14/10/2019 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 21/10/2019 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00’de) sona erecektir." uyarısında bulunulmuştu. YSK personel alımında; Mühendis, Çözümleyici, programcı, teknisyen, bilgisayar işletmeni, V.H.K.İ, Şoför, Sekreter, Santral Memuru, Kaloriferci, Hizmetli, Zabıt katibi gibi unvanlar için kontenjan ayrılırken, ilgili unvanlara başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra YSK personel alımı başvuru özel şartlarını da dikkatle incelemesi gerekiyor. Kaloriferci, Santral Memuru, Şoför gibi unvanlarda en az lise mezuniyeti aranırken diğer unvanlarda da çeşitli mezuniyet şartları yer alıyor. Buna göre başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıdaki gibi olacak: 

Genel Şartlar

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

- 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR
- Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
bilgisayar, bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, bilgisayar donanımı ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektrik mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

- Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.
- Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için; fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren bölüm ya da programlarından mezun olmak,
- Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; orta öğretim kurumlarının, bilişim teknolojileri alanı ve dallarından mezun olmak.
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Sekreter kadrosuna atanabilmek için;
en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak,

- Santral memuru ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için;
en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Kaloriferci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) MEB’den onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği veya Kalorifer ateşçiliği sertifikalarından ya da 3308 sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık/kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.

KONTENJAN DAĞILIMI

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA