YSK Lise Önlisans Lisans 53 Memur Alımı Yapıyor

25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan alım ilanına göre Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı YSK, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzer zabıt katibi ve hizmetli pozisyonuna 53 memur alımı yapıyor.

YSK Lise Önlisans Lisans 53 Memur Alımı Yapıyor

YSK Lise Önlisans Lisans 53 Memur Alımı Yapıyor

25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan alım ilanına göre Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı YSK, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzer zabıt katibi ve hizmetli pozisyonuna 53 memur alımı yapıyor.

KPSS 70 puan şartı

Başvuru yapacak adaylardan mezun oldukları son okul türüne göre (Lise - önlisans - lisans), ilgili KPSS puan türünden en az 70 almaları şartı aranıyor.

Alım yapılacak şehirler ve kontenjan bilgileri aşağıdaki gibidir

Başvurular e-devletten

Adaylar başvurularını 31 Ağustos - 9 Eylül 2022 tarihleri arasında  e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kuıulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapabilecekler. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartları aşağıdaki gibidir

  • Türk vatandaşı olmak,
  • İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun'un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  •  Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  •  Zabıt Katibi ve Hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

YSK Lise Önlisans Lisans 53 Memur Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN