Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımları için başvurular başlıyor. Başvuru genel ve özel şartları netleşti, başvurular 29 Ağustos'a kadar üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen yapılacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin sözleşmeli Ebe, Laborant, Sağlık Teknikeri, ve Tıbbi Sekreter alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı, Resmi Gazete ve Üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Üniversiteye özel bütçeden karşılanmak üzere 2 Ebe, 1 Laborant, 7 Sağlık Tekniker, 3 Tıbbi Sekreter alımı gerçekleşecek.  

Başvurular 13 Ağustos ile 29 Ağustos 2018 tarihleri arasında üniversitenin Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacak. 

SIRA NO

UNVANI

SAYI

ARANAN NİTELİKLER

1

Ebe

2

Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

2

Laborant

1

Tıbbi laboratuvar bölümü önlisans mezunu olmak.

3

Sağlık Teknikeri

2

Anestezi bölümü önlisans mezunu olmak.

4

Sağlık Teknikeri

1

Diyaliz bölümü önlisans mezunu olmak.

5

Sağlık Teknikeri

3

Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü önlisans mezunu olmak.

6

Sağlık Teknikeri

illegal bahis style="font-size:10pt">1

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü önlisans mezunu olmak.

7

Diğer Sağlık Personeli

3

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü önlisans mezunu olmak.

Başvuru Tarihi            :  13/08/2018 Pazartesi - 29/08/2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar,

Başvuru Yeri              :  Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - 2016 yılı KPSS (B) (Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) grubu sınavına girmiş olmak,

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4 - Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

Başvuru sırasında adaylardan aşağıdaki belgeler talep edilecek:

İSTENİLEN BELGELER:

1 - Öğrenim Belgesi fotokopisi,

2 - 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

3 - Başvuru Formuna yapıştırılmak üzere bir adet Fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

4 - Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (www.bozok.edu.tr) ilan duyurusundan veya Personel Daire Başkanlığından temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5 - Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA