Yenikent Belediyesi 55 KPSS ile Şoför Alımı Yapacak-En Az Lise

Yenikent Belediye Başkanlığı bünyesine en az lise mezunları arasından 55 KPSS ile personel alımı yapılacağına yer verildi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere yapılan personel alımında şartlar yazımızda.

Yenikent Belediyesi 55 KPSS ile Şoför Alımı Yapacak-En Az Lise

Yenikent Belediyesi 55 KPSS ile memur alacak. 

Yenikent Belediye başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından şoför alımı yapılacağına yer verildi. "Yenikent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadeleri ile yayımlanan duyuruda 1 şoför alımı yapılacağına yer verildi. 

İlana başvurular 17 - 22 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Şoför alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından  mahkum olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

İlan metni için TIKLAYIN