Yeni İlan: Genelkurmay'a Yeni Memur Alımı Yapılacak

Genelkurmay Başkanlığı bünyesine memur alımı için yeni ilan yayımlandı. Az önce yayımlanan ilanın detayları ve başvuru ekranı haberimizde.

Yeni İlan: Genelkurmay'a Yeni Memur Alımı Yapılacak

MSB ikinci bir ilan yayımladı.

Az önce yayımlanan ilanda MSB, lisans mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile 10 adet Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alımı yapılacağına yer verildi. Genelkurmay Başkanlığı Merkez Karargâhına yapılacak kamu personeli alımında adaylar, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • 01 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş olanlar
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 27-28 Mayıs 2017 veya 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP7, KPSSP18 puan türlerinden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,
  • ÖSYM tarafından yapılmış yabancı dil sınavlarından, İngilizce veya Fransızca alanlarının en az birinden, son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 puan almış olmak (veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav notu almış olmak) .
  • Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasında ön başvurusu ve evrakı kabul edilen adaylardan, başvurdukları kadro sayısının dört katı aday içinde bulunmak 
  • Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),
  • Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
  • Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamaktır.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların müracaatlarını aşağıdaki linkten yapması gerekmektedir. 

Başvuru yapmak için tıklayın

Kamubulteni.com  | Ankara