Yargıtay En az İlköğretim Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanına göre kendi bünyesinde temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere İŞKUR üzerinden 6 personel alımı yapacak.

Yargıtay En az İlköğretim Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak

Yargıtay En az İlköğretim Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak

Yargıtay Başkanlığı sürekli işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanına göre kendi bünyesinde temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere İŞKUR üzerinden 6 personel alımı yapacak. 

Başvurular İŞKUR Üzerinden

Adaylar, başvurularını 21.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Genel Şartları 

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Sınavın ilk başvuru tarihi (21.11.2022) itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
  • Başvuru için belirlenen okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgelere sahip olmak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak

Yargıtay En az İlköğretim Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN