Vakıflar Genel Müdürlüğü Memur Alımı Yapacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda mühendis, Avukat ve Mimar kadrolarına kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Memur Alımı Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü memur alacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında yapılan personel alımında başvuru bilgileri yazımızda.

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlana başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki genel şartlar aranacak:

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak,

- Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

- Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda yer alan ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

- Avukat pozisyonuna başvuracaklar için; başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına haiz olmak,

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adaylar 24 Ağustos ile 4 Eylül 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr adresi üzerinden başvurusunu yapacak.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA