Üsküdar Belediyesi'ne Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunlarından Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı'na ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarından zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

Üsküdar Belediyesi'ne Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunlarından Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın 45 zabıta memuru alımı yapacağına ilişkin resmi duyuru Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yayımlanırken, ilgili alım için başvuruların 26 Nisan ile 30 Nisan tarihleria rasında alınacağı kaydedildi. Başvuruların Belediye Başkanlığı'na bağlı Üsküdar İstihdam Merkezi'ne yapılacağına yer verilen açıklamada, adaylarda aranacak genel şartlar ile özel şartlar şu şekilde sıralandı: 

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a. Türk vatandaşı olmak. 

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; Önlisans 2020-KPSSP93 ve
Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak. 
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. 
Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.pdf