Üniversiteye KPSS 50 puan ile personel alımı! Şartları sağlayan başvuruya akın edecek

Kafkas Üniversitesi 26 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı

Üniversiteye KPSS 50 puan ile personel alımı! Şartları sağlayan başvuruya akın edecek

Kafkas Üniversitesi, çeşitli birimlerinde istihdam etmek üzere 26 sözleşmeli personel alımı için bir ilan yayınladı. Bu alımlar, Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına dayanarak gerçekleştirilecek ve özel bütçeden karşılanacak. Belirli bir KPSS (B) grubu puanına göre sıralama yapılacak ve pozisyonlara uygun niteliklere sahip adaylar tercih edilecek. İşte diğer detaylar...

Kafkas Üniversitesi

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İSTİHDAM ETMEK ÜZERE 26 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kafkas Üniversitesi, çeşitli birimlerinde istihdam etmek üzere 26 sözleşmeli personel alımı için bir ilan yayınladı. Bu alımlar, Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına dayanarak gerçekleştirilecek ve özel bütçeden karşılanacak. Belirli bir KPSS (B) grubu puanına göre sıralama yapılacak ve pozisyonlara uygun niteliklere sahip adaylar tercih edilecek.

Üniversite tarafından yayınlanan ilanda, farklı pozisyonlar için belirtilen şartlar ve gereklilikler bulunuyor:

1. Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak,

2. İlk yardım, geri dönüşüm ve sıfır atık, hijyen eğitimlerini almış olmak,

3. 2022 KPSS'den en az 50 puan almış olmak,

4. Başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

Ayrıca, farklı pozisyonlar için farklı eğitim gereklilikleri ve sertifika şartları da bulunuyor. Başvurular, belirtilen niteliklere uygun adaylar arasından yapılacak ve belirli bir pozisyonda görev almak üzere işe alınacak personel belirlenecek.

Kafkas Üniversitesi, 26 sözleşmeli personel alımı için bir ilan yayınladı. Başvuru yapacak adayların belirli şartları sağlaması gerekiyor:

1. İlgili bölümlerden mezun olmak,

2. Çeşitli eğitim sertifikalarına sahip olmak,

3. 2022 KPSS'den en az 50 puan almış olmak,

4. Başvuru tarihinden önce 40 yaşını doldurmamış olmak.

Ayrıca, pozisyonlara göre farklı eğitim ve sertifika gereklilikleri bulunuyor. Başvurular, belirtilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından değerlendirilecek ve uygun adaylar işe alınacak.

Üniversite, çeşitli sağlık pozisyonları için personel alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor:

1. İlgili bölümlerden mezun olmak,

2. Çeşitli eğitim sertifikalarına sahip olmak,

3. 2022 KPSS'den en az 50 puan almış olmak,

4. Başvuru tarihinden önce 40 yaşını doldurmamış olmak.

Başvurular, belirtilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından değerlendirilecek ve uygun adaylar işe alınacak. Bu pozisyonlar, Sağlık Teknikeri ve Ağız Diş Sağlığı Teknikeri gibi alanlarda olacak ve ilgili birimlerde görev alacaklar.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel koşullar şu şekildedir:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

2. Suç kaydı olmamak: Taksirli suçlar dışında herhangi bir suç kaydının olmaması gerekmektedir. Affa veya zaman aşımına uğramış, para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş kayıtlar da dikkate alınmamaktadır.

3. En az 18 yaşında olmak: Başvuru tarihine kadar en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

4. Askerlik durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak gerekmektedir.

5. Sağlık durumu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak gerekmektedir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NA GÖRE ÖZEL KOŞULLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin belirli koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşullar şu şekildedir:

- Sözleşmesi feshedilen veya tek taraflı olarak feshedenlerin bir yıl geçmeden başvuruları kabul edilmemektedir.

- Daha önceden kurumda çalışırken iş akdi feshedilenlerle, istifa edenlerin başvuruları kabul edilmemektedir.

- KPSS sınavından belirli puanları almış olmak gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

Adaylarda aranan özel şartlar şu şekildedir:

- 2022 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır.

- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak gerekmektedir.

- Emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak gerekmektedir.

- Son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) sözleşmeli personel statüsünde çalışmamış olmak gerekmektedir.

- İstenilen belge ve sertifikaların ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular şahsen yapılacaktır. İstenilen belgelerin eksiksiz olarak başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.

Kafkas Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımı için adaylardan istenilen belgeler ve başvuru süreci şu şekildedir:

Başvuru için gereken belgeler şunlardır: Başvuru dilekçesi, başvuru formu, 1 adet fotoğraf, 2022 KPSS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, mezuniyet belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı ve erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, saat 17.00'ye kadar Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılabilir. Adaylar sadece bir ünvan için başvuru yapmalıdır. Birden fazla başvuru yapıldığında her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, puanların eşit olması durumunda mezuniyet diploma notu, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi öncelik sırasına göre değerlendirilecektir.

Kadro sayısının 1 katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı veya şartları taşımadığı durumlarda yedek adaylar atanacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, isim listesi ve gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca, atanmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Diğer hususlar şu şekildedir: Sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir ve ilanın her aşamasında değişiklik veya iptal yapılabilecektir.

Kafkas Üniversitesi tarafından yapılan personel alımı başvuru süreci ve gerekli belgeler şu şekildedir:

Başvurular şahsen yapılacaktır ve aşağıdaki belgelerin tamamı gereklidir: Başvuru dilekçesi, başvuru formu, 1 adet fotoğraf, 2022 KPSS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, mezuniyet belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı ve erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, saat 17.00'ye kadar Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılmalıdır. Adaylar sadece tek bir ünvan için başvuru yapmalıdır, aksi halde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi KPSS puanı sıralamasıyla yapılacak olup, eğer puanlar eşitse mezuniyet diploma notu, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi öncelik sırasına göre değerlendirilecektir.

Kadro sayısının 1 katı kadar yedek aday belirlenecek olup, atama yapılacak adaylar atanmaya hak kazanmazsa veya gerekli şartları taşımazsa, yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri ve gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Atanmaya hak kazanan adaylar için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Diğer hususlar şunlardır: Sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir ve ilanın her aşamasında Rektörlük tarafından ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

Bilgi için Kafkas Üniversitesi Santral numarası (0474) 225 11 50-56 (10 52), (10 47) aranabilir.