Üniversiteye Günde En Fazla 5 Saat Çalışarak KPSS Şartsız En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı yayımladı. Buna göre 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere KPSS şartsız 2 canlı model alımı yapılacak.

Üniversiteye Günde En Fazla 5 Saat Çalışarak KPSS Şartsız En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2023 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 (beş) saati geçmemek kaydıyla sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı.

Toplamda 2 adat alınacak canlı manken kadrosu için adayların biri erkek, bir diğer ise bayanlar arasında seçilecek.

Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum olmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek aday için askerlik ile ilişiği olmamak

e) İşini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

f- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

g- En az lise mezunu olmak

h- Vücut bütünlüğüne sahip olmak

ı- Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olması (Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenecektir)

j- Arşiv araştırması olumlu olmak

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 19 Ocak-2 Şubat 2023 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlık binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen yapacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

• Öğrenim Belgesi (Aslı / Fotokopisi ve E-Devlet sistemi üzerinden alınan barkodlu/karekodlu belge)

• Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

• Askerlik durum belgesi ve güncel adli sicil kaydı

• Başvuru Formu

• 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

• Sağlık kurul raporu (Göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenecektir)

Mülakat Yeri ve Tarihi

Mülakat 6 Şubat 2023'te Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda saat 09.00'da yapılacaktır.

Sonuçlar 8 Şubat 2023 tarihinde açıklanacak.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /