Üniversiteye 50 KPSS puanıyla Başlamak Üzer Destek Personeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli ve Teknisyen Alımı Yapılacak

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan ilanla herhangi bir ikamet şartı olmadan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine 4 farklı branşta personel alımı yapılacak.

Üniversiteye 50 KPSS puanıyla Başlamak Üzer Destek Personeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli ve Teknisyen Alımı Yapılacak

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylara yönelik olarak açılan kadrolar için Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ve büro personeli kadrolarına olacak.

KPSS Şartı

Başvurular için 2022 KPSS puanı gerekiyor. Destek personeli için lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylara yönelik farklı kadrolar açıldı ve başvuru için en az 50 KPSS şartı bulunuyor. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için lise ve ön lisans mezunu adaylara yönelik kadrolar açıldı ve en az 50 KPSS şartı aranıyor. Teknisyen kadrosu ön lisans mezunları arasında seçilecek ve başvuru için 60 KPSS şartı aranıyor. Büro Personeli ise lisans mezunları arasında seçilecek ve başvuru için 60 KPSS şartı aranıyor.

Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93 ve Lise mezunları için KPSS P94 puan türlerinden alım yapılacak.

Mülakat Var Mı?

Başvuru için herhangi bir yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak. Alımlar KPSS puan sıralamasına göre olacak.

Başvuru Genel Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3. Kamu haklarından mahrum olmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

6. İşini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,  

8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9. İş tecrübeleri ve istenilen sertifikalar ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.

10. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

11. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmış olmamak.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Nitelikleri

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Müracaat formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.)

2. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

3. Mezuniyet Belgesi, (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.)

5. 08 ve 09 No.lu İlan için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınacak boy uzunluğunu gösterir onaylı belge.

6. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni” ve “Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni”

7. SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

8. Aranılan nitelikler kısmında istenilen belge ve sertifikalar

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 26 Aralık 2022-9 Ocak 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde www.bilecik.edu.tr den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen veya noter vekaleti yoluyla Üniversitenin Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta, e-posta vb. kanallardan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /