Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

Resmi Gazete 'de yayımlanan alım kararına göre Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları..

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak 

Resmi Gazete 'de yayımlanan alım kararına göre Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayımlanan alım kararına göre Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Programcı, Çözümleyici ve Büro Personeli pozisyonlarına toplamda 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru şekli ve zamanı

Başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü olup 30 Aralık mesai bitimi itibarıyla son bulacaktır. Başvurular, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı - Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA) adresine şahsen yapılmalıdır. 

Genel şartlar

  • Türk vatandaşı olmak.
  • İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
  • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
  • Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmaması
  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre ilgili kişinin sonucunun olumlu olması.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN