Üniversitede çalışmak isteyen KPSS puanını alıp koşsun! Başvuru için sayılı günler kaldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin personel alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. Çalışan alım koşulları ve başvuru bilgilerine ilişkin detaylı bilgiye bu bültenden ulaşabilirsiniz.

Üniversitede çalışmak isteyen KPSS puanını alıp koşsun! Başvuru için sayılı günler kaldı

Cumhurbaşkanlığı SBB üzerinden yayımlanan duyurunun içeriğinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne spor uzmanı, beslenme uzmanı, programcı, teknisyen (BT), teknisyen (BT), güvenlik personeli güvenlik ve bekçi, insan kaynakları ofisi, yüzme havuzu operatörleri, destek personeli (şoför, temizlikçi, bakım-onarım) alımı yapılacak. Başvuru sahiplerinin şartları dikkatli bir şekilde incelemesi gerekiyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alımı şartları

1- TC vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bırakılmamak.

3- Öncelik pozisyonunun tersi koşulların tersi karşılanması.

4- Adayların yukarıda belirtilen özel şartlarla birlikte 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir.

5- KPSS (B) 2022 sınavını geçmiş (Üniversite mezunları için KPSS (B) puanı 2022 grubu KPSSP3, üniversite mezunları için KPSS (B) puanı KPSSP93 grubu) 2022, lise mezunları için KPSSP94 puanı (B) 2022 dikkate alınacaktır.)

6- Adayların durumu; 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 4/B maddesinde “İşe alınanların, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı davranışları veya sözleşmeli hizmetin sona ermesi nedeniyle acenteleri tarafından sözleşmeleri feshedilebilir. Sözleşme süresi içinde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnai haller dışında, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl geçmediği sürece tek taraflı sözleşme yapılabilir. Fesih tarihi itibariyle de üzerinden bir yıl gibi bir geçmedikçe, kurumların “Sözleşmeli personel kadrosunda çalıştırılamazlar” yönetmeliğine uymak zorundadırlar.

7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sürenin sona ermesinden sonra dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene, işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık fiilleri, kişi bir yıl hapis cezasına çarptırılsa dahi. veya daha fazlası veya kasıtlı suçlardan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı affedilmiş olmak, İflas, ihaleye fesat karıştırma, performans dolandırıcılığı, suç teşkil eden varlıkların aklanması veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.

8- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevlerimi sürekli olarak yerine getirmeme engel olan akıl hastalığı veya bedensel engelliliğe ilişkin hiçbir sebep bulunmamalıdır.

9- Fazla mesailerde ve hafta sonları işlerin tamamlanmasından dolayı sorun yaşanmamalıdır. (Tüm başlıklar için geçerlidir)

10- Hiçbir sosyal sigorta kuruluşundan aylık veya yaşlılık yardımı alınmaması gerekiyor.

11-Atanma hakkına sahip adaylarla ilgili 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3. maddesi. Arşiv taramaları makale bazında gerçekleştirilecek; Arama sonuçlarının olumlu olması halinde randevular verilecek.

12- KPSS puanının yüksek olması sözleşmeli personel kadrosuna alınmanıza yeterli değildir. İlanımızda belirtilmiş olan genel ve özel şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Aday ile hizmet sözleşmesi imzalanacak ve sözleşmede belirtilen koşulları sağlamayan adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilir.

14- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir, birden fazla pozisyona başvuruda bulunamaz.

15- Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslar Ek 6'ncı maddesine göre, "Daha sonra herhangi bir vasfının bulunmadığının anlaşılması" gibi hallerde hizmet sözleşmesi kuruluş tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir.

16- Çeşitli kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden ihraç edilenler başvuruda bulunamaz.

17- Askerlik görevini tamamlayan erkek adaylar askerlikten muaf tutulur veya tecil edilir.

18- Üniversitemizin tüm kampüslerinde (il ve ilçe) çalışmayı kabul edin. (Tüm başlıklar için geçerlidir)

19- Destek elemanı pozisyonuna ilişkin görev tanımı adaylara bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Yönetim Kurulu iş ve işlemlerdeki değişikliklere göre yeni görevler ekleme haklarını saklı tutar.

20- Yurt dışında alınan diplomaların denkliğini gösteren ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan belgeler başvuru formuna eklenecektir.

Başvuru Yeri ve Şekli

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alımına ilişkin başvurunun 13 Kasım – 27 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında üniversitemiz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi / Kütahya) adresine, web sayfasındaki alan başvuru formununun eksiksiz doldurularak istenilen belgelerle beraber ŞAHSEN yapılması gerekmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alımı