Üniversite Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu 61 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Karabük Üniversitesi kendisine bağlı birimlerde çeşitli mesleklerde istihdam etmek üzere lise, önlisans ve lisans mezunu 61 sözleşmeli personel alımı yapıyor..

Üniversite Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu 61 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Karabük Üniversitesi  Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu 61 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Devlet Üniversitelerinden sözleşmeli personel alım ilanları gelmeye devam ediyor. Az önce gelen bir alım haberine göre Karabük Üniversitesi kendisine bağlı birimlerde çeşitli mesleklerde istihdam etmek üzere lise, önlisans ve lisans mezunu 61 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kadro dağılımı

 • Büro Personeli - 21 Kişi 
 • Destek Personeli - 20 Kişi 
 • Güvenlik Görevlisi - 3 Kişi
 • Teknisyen - 9 Kişi
 • Tekniker - 4 Kişi
 • Mühendis - 2 Kişi
 • Avukat - 1 Kişi
 • Psikolog - 1 Kişi 

Adaylardan aranan genel şartları 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
 3. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans düzeyi için KPSSP3, Ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 5. Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 6. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 7.  Aranan nitelikler kısmında istenilen belgelerin/sertifikaların ilan başlangıç tarihinden önceye ait olması gerekmektedir.
 8.  Nitelikler kısmında istenilen sertifikalar Devlet Üniversiteleri veya kamu kurum/kuruluşlarından alınmış olmalıdır. Özel kuruluşlardan, vakıf üniversiteleri veya internetten alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
 9. Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)
 10. Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.
 11. Destek personeli pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda çalışabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır. 1
 12. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması) yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır.
 13.  Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 14. Herhangi bir eğitim kurumunda örgün öğrenim kapsamında öğrenci olmamak.
 15. Karabük Üniversitesinde işçi, memur, sözleşmeli personel olarak çalışıyor olmamak

Başvurular şahsen yapılacak 

Alım ilanında belirlenen şartları taşıyan adaylar başvurularını 6 Nisan 2023 tarihine kadar Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak yapacaklardır.

Karabük Üniversitesi  Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu 61 Sözleşmeli Personel Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN