Üniversite lise önlisans lisans 621 sözleşmeli personel alımı yapacak

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde istihdam etmek üzere lise, önlisans ve lisans mezunların arasından farklı mesleklerde toplamda 621 sözleşmeli personel alımı yapacak.. işte detaylar..

Üniversite lise önlisans lisans 621 sözleşmeli personel alımı yapacak

Hacettepe Üniversitesi lise önlisans lisans 621 sözleşmeli personel alımı yapacak

Büyük memur alım haberi az önce Ankara'dan geldi. Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi bünyesinde istihdam etmek üzere lise, önlisans ve lisans mezunların arasından farklı mesleklerde toplamda 621 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 

Başvuru genel şartları neler ?

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; afta veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 3.  657 sayılı Kanun'un 53 ncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adaylann askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
 6. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak. (Doğum tarihi: 05.04.1988 (dahil) - 20.04.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
 8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde tüm yerleşkcler ve hastane ilgili birimin yönetimi tarafından 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evrakına ek olarak alınacaktır.)
 9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan. "Sözleşmelipersonelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket ermesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı He belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. " amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
 10.  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla oıyantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.

Kadro dağılımı nasıl olacak ?

 • Büro Personeli - 50 Kişi
 • Güvenlik Görevlisi - 44 Kişi
 • Destek Personeli - 284 Kişi
 • Sağlık Personeli - 239 Kişi 

Hacettepe Üniversitesi lise önlisans lisans 621 sözleşmeli personel alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN