Üniversite lise önlisans lisans 144 sözleşmeli personel alımı yapacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde bulunan kampüslerde ve üniversite hastanesinde istihdam etmek üzere farklı mesleklerden toplamda 144 sözleşmeli personel alımı yapacak..

Üniversite lise önlisans lisans 144 sözleşmeli personel alımı yapacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi lise önlisans lisans 144 sözleşmeli personel alımı yapacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı duyurdu. Resmi Gazete 'de yayımlanan alım ilanına göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde bulunan kampüslerde ve üniversite hastanesinde istihdam etmek üzere farklı mesleklerden toplamda 144 sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak ?

Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 10 gün içinde (15.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde) Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr web sayfasında yayınlanacak ilandan temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve müracaat edilen nitelik kodu için istenen belgeler ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde bulunan Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. 

KPSS 60 puan şartı 

Yayımlanan pozisyonlara başvuru yapacak adaylardan - 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olması şartı aranmaktadır. (Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınmaktadır.

Başvuru genel şartları neler ?

  1.  T.C. Vatandaşı olmak
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  4.  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  6. Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları gerekmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi lise önlisans lisans 144 sözleşmeli personel alımı ilanının detayları için TIKLAYIN