Üniversite hastanesi 216 memur alımı yapacak

Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan alım ilanına göre Trakya Üniversitesi hastanesi bünyesine çeşitli mesleklerden 216 memur alımı yapacak. İşte başvuru detayları..

Üniversite hastanesi 216 memur alımı yapacak

Trakya Üniversite hastanesi 216 memur alımı yapacak 

 Trakya Üniversitesi memur alım ilanı duyurdu. Kamu kariyer platformu üzerinden yayımlanan alım ilanına göre Trakya Üniversitesi hastanesi bünyesine Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Tekniker, Büro Personeli ve Destek Personelin pozisyonlarına toplamda 216 memur alımı  yapacak.

Başvuru Şartları Neler ?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  •  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • - Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
  •  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, 8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvurular şahsen yapılacak

Adaylar başvurularını 11 Nisan 2023 tarihine kadar Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapabilecekler.

Trakya Üniversitesi 216 memur alım ilanı detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN