Üniversite hastanesi 194 sözleşmeli personel alımı yapacak

Diyarbakır Dicle Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek üzere çeşitli mesleklerden toplamda 194 sözleşmeli personel alımı yapacak..

Üniversite hastanesi 194 sözleşmeli personel alımı yapacak

Dicle Üniversitesi hastanesi 194 sözleşmeli personel alımı yapacak

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hemşire, Ebe, Biolog,Sağlık Tekniker, Diyetisyen, laborant, Diğer Sağlık Personeli, Destek Personeli, Teknisyen, Tekniker ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına toplamda 194 sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Başvuru şekli ve zamanı

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı için adaylar başvurularını, 2 Nisan 2023 tarihine kadar Üniversitenin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapabileceklerdir. 

Başvuru genel şartları neler ?

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3. Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 5. Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
 6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 7. Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
 8. Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
 9. Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması
 10. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 11. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 12. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
 13. Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır. 14-Üniversitemiz Yayımlanan İlanı İptal edilmesi ve değişiklik yapma hakkına sahiptir

Dicle Üniversitesi hastanesi 194 sözleşmeli personel alımı ilanının tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN