Üniversite Hastanesi 183 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Akdeniz Üniversitesi hastanesi bünyesinde Hemşire, Eczacı, Sağlık Personeli, Büro, Destek Personeli ve Sağlık Teknikeri kadrolarında istihdam etmek üzere toplamda 183 sözleşmeli personel alımı yapacak.. İşte başvuru şartları

Üniversite Hastanesi 183 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Akdeniz Üniversite Hastanesi 183 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Antalya'da  bulunan Akdeniz Üniversitesi bünyeside bulunan Üniversite hastanesinde çeşitli mesleklerde istihdam etmek üzere 183 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alım yapılacak meslekler ve kontenjan bilgilere aşağıdaki gibidir

 • Hemşire - 25 Kişi 
 • Eczacı - 2 Kişi 
 • Fizyoterapist - 3 Kişi 
 • Sağlık Personeli - 1 Kişi 
 • Sağlık Teknikeri - 40 kişi 
 • Büro Personeli - 4 kişi
 • Destek Personeli - 68 Kişi 
 • Tekniker - 8 Kişi
 • Teknisyen - 2 Kişi 
 • Güvenlik Görevlisi - 30 Kişi

Başvuru şekli ve zamanı

Adaylar başvurularını 29 Temmuz - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilan belirtilen belgeler ile belirtilen adreslere şahsen yapabileceklerdir. 

Başvuru sırasında istenen belgeler 

 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
 • KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkodlu çıktı)
 • Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkodlu çıktı veya diploma onaylı sureti)
 • Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkodlu çıktı)
 •  Fotoğraf (1 Adet)
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu çıktı)
 • Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge. (e-Devlet barkodlu çıktı)
 • Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge de kabul edilecektir.)
 • İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için onaylı görev belgesi.

Başvuru Şartları Neler ? 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlarıtaşımak.
 3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 4.  657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
 5.  Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.
 6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 7. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 8.  Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 9.  Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 10. *“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.

AKDENİZ ÜNİVERSİTE ALIM İLANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN