Üniversite en az lise mezunu kamu personeli alıyor

Amasya Üniversitesi üniversite birimlerinde istihdam edilmek üzere, farklı mesleklerden en az lise mezunu olmaları şartıyla 25 kamu personeli alımı yapacak.

Üniversite en az lise mezunu kamu personeli alıyor

Amasya Üniversitesi en az lise mezunu kamu personeli alıyor

Resmi Gazete 'de yayımlanan alım ilanına göre Amasya Üniversitesi üniversite birimlerinde istihdam edilmek üzere, farklı mesleklerden en az lise mezunu olmaları şartıyla 25 kamu personeli alımı yapacak. 

Başvuru genel şartları

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5. Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (08/04/1993 doğumlu ve sonrası olanlar başvurabilir.)

6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 , Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93 , Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.

8. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmak. 9. KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır 10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

11. İdare, ihtiyaca binaen İl ve İlçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

12. İlan edilen pozisyon sayısının bir katı kadar yedek aday belirlenecektir.

13. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

14. Kurum ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yeniden ilana çıkarak atama yapabilecektir.

15. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

16. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

17. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olmak.

18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

19. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

20. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

21. Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.,

Başvuru şekli ve zamanı 

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını 22 Nisan tarihine kadar https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte r Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır.

Kadro dağılımı 

Amasya Üniversitesi en az lise mezunu kamu personeli alımı ilanının tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN