Üniversite en az lise mezunu 52 kamu personeli alımı yapacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Gemi Adamı, Destek Personeli, Büro Personeli, Güvenlik Personeli ve Teknisyen pozisyonlarına en az lise mezunu 52 kamu personeli alımı yapacak.

Üniversite en az lise mezunu 52 kamu personeli alımı yapacak

Devlet Üniversitesi olan Sinop Üniversitesi Rektörlüğü kamu personeli alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Gemi Adamı, Destek Personeli, Büro Personeli, Güvenlik Personeli ve Teknisyen pozisyonlarına en az lise mezunu 52 kamu personeli alımı yapacak.

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde ilgili birimlere https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir

Başvuru genel şartları neler?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  •  Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  •  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  •  Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşıması gerekmektedir. -07 Nisan 2023 tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak (07 Nisan 1983) tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar). -657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü en az lise mezunu 52 kamu personeli alımı ilanının detayları için TIKLAYIN