Üniversite Destek Personeli Alımı Yapacak

Diyarbakır'da bulunan Dicle Üniversitesi bünyesinde Destek Personeli pozisyonunda görevlendirmek üzere 35 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Üniversite Destek Personeli Alımı Yapacak

Dicle Üniversitesi  Destek Personeli Alımı Yapacak

05 Nisan 2023 Tarihli ve 32154 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre Diyarbakır'da bulunan Dicle Üniversitesi bünyesinde Destek Personeli pozisyonunda görevlendirmek üzere 35 sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Başvuru genel şartları neler ?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
 • Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
 •  Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 •  Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 • Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

Adaylardan aranan nitelikler 

Başvurular online olacak

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır. Son başvuru süresi 19 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir. 

Dicle Üniversitesi Destek Personeli Alımı ilanının tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN