TÜRKSAT 68 Pozisyona 150 Personel Alımı Yapacak!

Türksat uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren Dünya’nın önde gelen uydu operatörlerinden birisi olan Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş 68 pozisyona 150 personel alımı yapacak.

TÜRKSAT 68 Pozisyona 150 Personel Alımı Yapacak!

TÜRKSAT 68 Pozisyona 150 Personel Alımı Yapacak

Türksat uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren Dünya’nın önde gelen uydu operatörlerinden birisi olan Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş 68 pozisyona 150 personel alımı yapacak. 

Başvurular internet üzerinden

TÜRKSAT 68 pozisyona 150 personel alımı için başvurular internet üzerinden yapılacak. Şartları sağlayan adaylar https://kariyer.turksat.com.tr /ilan/site.aspx adresi üzerinden başvuruları 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapabilecekler. 

Başvuru genel şartları neler ? 

  • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
  • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
  • Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.
  • Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

TÜRKSAT 68 Pozisyona 150 Personel Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN