Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna İŞKUR Üzerinden Şoför, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) en az ortaöğretim mezunlarından kadrolu kamu işçisi alımı yapacak. İlgili alım için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna İŞKUR Üzerinden Şoför, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna personel alımları yapılacağına ilişkin ilan Resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan ilanda aşçı yardımcısı unvanı için 2 kontenjan, güvenlik görevlisi alımı için 10, temizlik görevlisi alımı için 8 kontenjan ayrıldığı görüldü.

Toplamda 20 kişilik alım için başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirlenen şartları ve Ankara’da ikamet şartını yerine getirmesi gerekiyor. 

Adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı:

A) Genel Şartlar:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde 

Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, 

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer 

sertifika/belgelere sahip olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını 

gösterir belgeye sahip olmak, 

KONTENJAN DAĞILIMI

Başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntılara erişim için Resmi Gazete’de yer alan ilana https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/07/20210712-4-14.pdf adresinden göz atabilirsiniz.

Yeni polis alımları, bekçi alımı, memur alımı, özel sektör iş haberlerini takip etmek için TIKLA VE ÜCRETSİZ İNDİR