Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Yüksek Maaşla Personel Alınacak

TBMM'ye yüksek maaşla personel alımı yapılacak. TBMM Personel Alımı başvuruları 24 Aralık'ta başlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Yüksek Maaşla Personel Alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personel alımı için başvuru işlemleri 24 Aralık 2018 tarihinde başlıyor. TBMM'nin sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağına dair duyuru Resmi Gazete ve Basın İlan Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanmış, ilgili alımda ayrılan kontenjanın 18 olduğu vurgulanmıştı. Başvuru ile ilgili, "Başvurular 24.12.2018-11.01.2019 tarihleri arasında mesai saatleri (09:30-12:30, 13:30-17:00) içerisinde alınacaktır. Başvurular, https://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelerle birlikte; Şahsen yapılacak başvurular, TBMM Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No:153 Bakanlıklar/ANKARA adresine, Posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapılacaktır." ifadelerine yer verilen resmi duyuruda,  Başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği de belirtilmişti. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, 9 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 9 (dokuz) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1. Microsoft'un yazılım ile ilgili aşağıda belirtilen sertifika sınavlarından en az birinden başarılı olduğunu belgelemek;

a. Exam 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

b. Exam 70-483 Programming in C#

c. Exam 70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications

2. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. .NET Framework, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Agile Metodolojiler (Çevik Metodolojiler) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

m. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,

o. Versiyonlama araçları (SVN, CVS, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.2. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, 3 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSA: Web Applications sertifikası,

b. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası,

c. MCSD: App Builder sertifikası.

2. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

b. Proje yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

c. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. .NET Framework 4.5, ASP.NET, C#, WPF, MVC konularında konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Sharepoint Performance Point Servisleri konfigürasyonu ve Dashboard Designer deneyim ve bilgi sahibi olmak,

i. Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m. MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

n. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak,

p. Versiyonlama araçları (SVN, CVS, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q. Uygulama sunucusu (IIS) kurulumu ve web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r. Agile Metodolojiler (Çevik Metodolojiler) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

s. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.3. Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası,

b. MCSA: Windows Server 2012 veya 2016

c. MCITP: Enterprise Administrator sertifikası,

d. MCITP: Server Administrator sertifikası.

2. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,

c. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

d. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

e. Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda tecrübeye sahip olmak,

f. Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

h. Veri depolama sistemleri(EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

i. Replication, Backup, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak,

j. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

k. İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,

b. ISO/IEC 27002 sertifikasına sahip olmak,

c. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

d. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

B.4. Kıdemli Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. Adayların A veya B maddelerinde belirtilen kriterleri sağlıyor olması yeterlidir. Adaylardan A ve B maddesindeki tüm kriterleri sağlıyor olması beklenmez.

A) Kıdemli Windows Sistem Uzmanı

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az 2'sine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası,

b. MCSA: Windows Server 2012 veya 2016

c. MCITP: Enterprise Administrator sertifikası,

d. MCITP: Server Administrator sertifikası

Veya aşağıdaki sertifikaya sahip olduğunu belgelemek:

a. VCP 5.5 ve üzeri: VMware Certified Professional (Data Center Virtualization)

2. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

b. Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

c. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

d. File server, Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak,

e. Microsoft Hyper-V ve VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,

f. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

g. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

h. Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

i. İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

j. Veri depolama sistemleri(EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

k. Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,

l. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

m. İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,

b. ISO/IEC 27002 sertifikasına sahip olmak,

c. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

d. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

B) Kıdemli Linux Sistem Uzmanı

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. Linux Foundation Certified Engineer (LFCE)

b. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

c. Oracle Certified Associate, Oracle Linux 5 and 6 System Administrator

2. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak En az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

b. LINUX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

c. LINUX sunucu sistemlerinin kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kapasite planlama, yapılandırılması, güvenlik ve bakımı konularında deneyimli (tercihen SUSE, debian, centos, redhat, oel, ubuntu)

d. LINUX Sunucularınında yüksek erişebilirlik ve kesintisizlik seviyelerini sağlamak,

e. WEB ve Uygulama sunucularının (APACHE ve TOMCAT) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

f. Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. SCRIPTING (JAVA, PYTHON, PERL ve BASH) konusunda aktif yazılım geliştirme tecrübesine sahibi olmak,

h. LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP) sunucusu kurma, yönetme, izleme ve hata giderme noktasında tecrübeli olmak

i. Açık kaynak kodlu ve backend web uygulamalarını kurabilecek, konfigure edebilecek ve yüksek yük altında çalışacak şekilde optimize edebilecek, kuruma özgü modülleri ele alıp geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

j. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

B.5. Siber Güvenlik Uzmanı ( Tam Zamanlı, 2 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

a. CISSP, OSCP, CEH, GIAC, GCIA, GMON, CCNP sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b. Siber güvenlik alanında en az 5(Beş) yıl çalışmış olmak,

c. Ağ ve siber güvenlik bileşenleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

d. En az 500 aktif kullanıcıya sahip; Firewall, IPS/IDS, MailGateway, İçerik Filtreleme, Anti-Virüs gibi ağ güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde çalışmış olmak,

e. Firewall, IPS/IDS, MailGateway, İçerik Filtreleme gibi ağ güvenlik cihazları konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak,

f. İşletim sistemlerine, sistem yöneticisi seviyesinde bilgi sahibi olmak (Linux ve Windows ailesi),

g. Algoritma ve programcılık hakkında bilgi sahibi olmak,

h. Exploit kodlama konusunda bilgi sahibi olmak,

i. Zararlı kod analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

j. Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve Worm gibi zararlılar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

k. Adli Bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,

l. Web application firewall ve Load Balancer konularında deneyime sahip olmak

Tercihen:

a. Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak ve belgelemek,

a. CEH eğitimi almış olmak ve belgelemek,

b. Atak metodolojilerine hakim olmak,

c. SIEM araçlarına hakim olmak,

d. Fortinet, Checkpoint, Palo Alto vb. güvenlik ürünlerinin firewall cihazlarının iki veya daha fazlası hakkında yetkinliğe sahip olmak,

e. Bash, python, ruby gibi script dillerine hakim olmak,

f. Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

g. Güvenlik operasyonları konseptlerine hakim olmak, (perimeter defense, data loss preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi),

h. Ağ bileşenleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

i. Log Management, Big Data ve SIEM konularında deneyime sahip olmak,

j. SIEM çözümü kullanma tecrübesine sahip olmak,

k. 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,

l. BT Güvenlik konularında en az 5 yıl danışmanlık/sistem yönetimi deneyimine sahip olmak,

m. "Incident Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,

n. SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

B.6. Network Uzmanı (Tam Zamanlı, 2 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki sertifikaya sahip olduğunu belgelemek:

a. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde (Kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Tercihen CCNP RS sertifikasına sahip olmak veya eğitimini tamamladığını belgelemek,

c) En az 3 (üç) üreticinin(Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei vb.) ağ ürünleri ile çalışmış olmak,

d) MPLS, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre WAN teknolojilerinde tecrübeye sahip olmak,

e) Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,

f) Network standartlarının dokümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak,

g) LAN, WAN & Wireless: Routing, Switching, VPN, QoS, BGP, Netflow, DNS, DHCP, 802.11a/b/g/n/ac konularında yetkin olmak,

h) TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

i) Kritik sistemleri analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

j) Daha önce Ağ cihazlarını hizmet seviyelerine (SLA) uygun şekilde yönetimini yapmış olmak,

k) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliğini konularında tecrübeli olmak.

l) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular 24.12.2018-11.01.2019 tarihleri arasında mesai saatleri (09:30-12:30, 13:30-17:00) içerisinde alınacaktır.

Başvurular, https://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelerle birlikte;

Şahsen yapılacak başvurular, TBMM Ek Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No:153 Bakanlıklar/ANKARA adresine,

Posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.