TÜRKAK Memur Alımı Başvuruları 30 Haziran'da Sona Erecek

Türk Akreditasyon kurumuna uzman yardımcısı ve hukuk müşaviri alımı için başvuru işlemleri 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erecek.

TÜRKAK Memur Alımı Başvuruları 30 Haziran'da Sona Erecek

Kurumun resmi sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sayfalarından yayımlanan duyuruda kuruma sınav sonuçlarına göre uzman yardımcısı ve hukuk müşaviri alımı yapılacağı kaydedilmiş, resmi duyuruda alımla ilgili, “Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 10 (on) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 (bir) Hukuk Müşaviri pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.” İfadeleri yer almıştı.

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder.

Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Buna göre başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde:

A-Genel Şartlar:
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
B-Özel Şartlar;
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için;
a) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak
Hukuk Müşaviri için;
a) Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Adaylar, Tablo-1’de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir. 

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılıyor?

Başvuru işlemleriyle ilgili yapılan bilgilendirmede “Başvurular, Kurumun https://www.turkak.org.tr/ adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde yer alan “Giriş Sınavı Başvuru Formu” nu eksiksiz doldurmak ve formda istenilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle yapılacaktır.” denildi.