Türk Patent ve Marka Kurumu Çözümleyici Alımı Yapacak

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 3 Çözümleyici personel alımı yapacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu Çözümleyici Alımı Yapacak

Türk Patent ve Marka Kurumu Çözümleyici Alımı Yapacak

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BIDB) emrinde istihdam edilmek üzere 2022 KPSS (B Grubu) puanı esas alınmak suretiyle Çözümleyici pozisyonuna 3 personel alımı yapacak. 

Başvuru şartları 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. 2022-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
 3. Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 4.  İstihdam edileceği BIDB’de kullanılmakta olan Java programlama dili ile birlikte diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet Transkript belgesi de kabul edilecektir.)
 5. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek, (yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora yapanlar. İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (yüzyetmişüç) veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 (altı) puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak
 7.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak

Başvurular başlıyor

Adaylar başvurularını, 23.01.2023-06.02.2023 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar eDevlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Başvuru sırasında istenen belgeler  

 • Fotoğraflı detaylı özgeçmiş
 • Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan
 • Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesi ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi
 • Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge
 • Programlama dillerini bildiğine dair belgeler.

Başvuru sonuçlarının ilanı 

Sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; KPSS puanı en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi Kurum resmi internet sayfasından ilan edilecek olup, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Türk Patent ve Marka Kurumu Çözümleyici Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN