TÜİK Yüksek Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı Sona Eriyor

TÜİK, Resmi Gazetede yayımlanan ilanla bünyesinde istihdam edeceği 14 (on dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için başvurular yarın sona eriyor.

TÜİK Yüksek Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı Sona Eriyor

2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınarak alımı yapılacak kadrolarda KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayların KPSS puanı 70 olarak hesaplanacaktır.

İşe alınacak personeller yüksek maaşlarla başlatılabilecek.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 01/06/2022 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: 2 Personel

Kıdemli Devops Uzmanı: 1 personel

Kıdemli Büyük Veri Uzmanı: 1 Personel

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı: 1 Personel

Kıdemli Sitem Uzmanı: 1 Personel

Kıdemli Veri Bilimci: 1 Personel

Proje Yöneticisi: 1 Personel

Yazılım Geliştirme Uzmanı: 3 Personel

CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1Personel

Postgresql Veri Tabanı Yöneticisi: 1 Personel

Sistem Uzmanı: 1 Personel

Başvuru Genel Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

  • İş Talep Formu
  • Özgeçmiş
  • Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler
  • Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler
  • En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler
  • KPSS Sonuç Belgesi
  • Yabancı Dil Belgesi
  • Mezuniyet Belgesi
  • Sertifikalar
  • MAAŞ DETAYI VE ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /