Tübitak Ulusal Meteoroloji Enstitüsü Bünyesinde 13 Personel İstihdam Edilecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Tübitak Ulusal Meteoroloji Enstitüsü bünyesinde 13 personel istihdam edileceği açıklandı.Alımı yapılacak adayların 12 si önlisans 1 i meslek lisesi mezunu olacak.Adayların tamamı Gebze'de istihdam edilecek.Diğer detaylar haberimizde.

Tübitak Ulusal Meteoroloji Enstitüsü Bünyesinde 13 Personel İstihdam Edilecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde 20 Mart Pazartesi günü bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda TÜBİTAK Ulusal Meteoroloji Enstitüsü bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapacak olan adayların ilanda belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekiyor. Alımı yapılacak adayların 12 si ön lisans 1 i meslek lisesi mezunu olacak. Alımı yapılacak adayların tamamı Gebze’de istihdam edilecek. Alımlarda KPSS puanı şartı yok. Ayrıca adaylara mülakat da uygulanacak. Başvurular 20 Mart Pazartesi günü itibariyle başladı. 10 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

  1. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak
  2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
  3. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı ayda fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, Pashacasino sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak
  4. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

  1. Diploma veya çıkış belgesi
  2. Ön lisans transkript belgesi
  3. Özgeçmiş
  4. Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü

İlanlara başvuru yapabilmek için ‘’www.ume.tubitak.gov.tr’’ adresindeki iş başvuru sistemine kayıt olunması gerekmekte. Başvurular en geç 10 Nisan Pazartesi günü saat 17.00 a kadar yapılabilecek. Farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru yapan adaylar içerisinde belgeleri eksiksiz olan adaylardan istenen şartlardaki 8.maddeye göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılarak alım yapılacak aday sayısının beş katı kadar aday mülakata davet edilecek. Mülakat sonucunda adaylar istihdam edilecek. Alım süreci ile ilgili tüm duyurular TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinden ve uluslararası meteoroloji enstitüsünün resmi internet sitesinden (www.ume.tubitak.gov.tr) yapılacak.

Yayınlanan ilan için

Kamubulteni.com KONYA