TÜBİTAK KPSS'siz Personel Alımı Başvurusu Başladı-İşte İş Başvuru Linki

TÜBİTAK tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 9 kadrolu KPSS 'siz kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve iş ilanı başvuru sayfası.

TÜBİTAK KPSS'siz Personel Alımı Başvurusu Başladı-İşte İş Başvuru Linki

TÜBİTAK personel alımı ilanı yayımlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda KPSS şartı olmadan 9 personel alımı yapılacağına yer verildi. 

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİNE (BİLGEM) BAĞLI ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (UEKAE) bünyesinde istihdam etmek üzere yapılan kadrolu kamu personeli alımı için duyuru Resmi Gazete 'de yayımlandı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-2 ve TBTK.BİLGEM.UEKAE.2019-3 referans numaralı ilanlar kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır)

ALIM YAPILACAK KADRO VE ÖZEL ŞARTLAR

TÜBİTAK tarafından yayımlanan duyuruda alınacak adayların AR-GE Teknisyeni kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi. 

- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi veya Makine bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

- 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak.

- Tümdevre üretimi, bir feet küpdeki 0,5 mikron ve üstü partikül sayısının 100 adedi geçmemesi gereken temiz alanda gerçekleştirilmektedir. Temiz alan içindeki en yüksek partikül kaynağı çalışanlar olup, çalışanlardan gelecek partikül miktarının en azda tutulması için özel kıyafetlerle çalışılmakta ve bunun dışında çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda nefes ile gelen partikül miktarını en azda tutmak için çalışanların sigara vb maddeler kullanmıyor olmaları gerekmektedir.

- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Laboratuvarda kullanılan; İyon ekme, ince film depolama(PVD, CVD), film aşındırma(RIE, ICP), fotolitografi ve tümdevre kılıflama cihazlarının kullanımı, bakım ve onarımlarında yetiştirilmeye uygun olmak.
Bir temiz alan olan laboratuvarda tümdevre üretim süreçlerinde görev alabilecek yetkinlikte olmak.
Basınçlı hava, soğutma suyu, deiyonize su, hava şartlandırma üniteleri ve tehlikeli gaz donanımı gibi altyapı destek ünitelerinde görev yapabilmek.
Vardiyalı çalışabilecek olmak.
Temiz alan kıyafetleri ile çalışabilecek olmak.
Gebze, İstanbul/Anadolu veya İzmit’te ikamet ediyor olmak

BAŞVURU SAYFASI

İlana başvurular TÜBİTAK sayfası üzerinden alınacak. Adaylar başvurularını "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden 27 Mayıs 2020 tarihine kadar yapacak.

İş ilanları art arda yayımlanıyor. Takip için TIKLAYIN