TÜBİTAK KPSS'siz Kadrolu 68 Kamu Personel Alımı Yapıyor

TÜBİTAK en az ön lisans mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan kadrolu kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları haberimizde.

TÜBİTAK KPSS'siz Kadrolu 68 Kamu Personel Alımı Yapıyor

TÜBİTAK 68 personel alımı için ilan yayımladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az ön lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi.

Ar-Ge Teknisyeni ve Ar-Ge Personeli kadrolarında istihdam etmek üzere yapılacak kamu personeli alımında adaylar kadrolu olarak TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek. İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde istihdam etmek üzere yapılacak personel alımı için detaylar şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

Başvuru özel şartları için TIKLAYIN

BAŞVURU

TÜBİTAK personel alımı başvurusu "www.bilgem.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını 24 Ekim tarihine kadar yapması gerekmektedir. 

Adaylar başvuruları sırasında aşağıdaki evrakları internet ortamına yükleyecek.

 • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi
 • Güncel Özgeçmiş
 • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü
 • YÖK Mezun Belgesi
 • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),
 • Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
 • Askerlik durumunu gösterir belge.

Kamubulteni.com  | Ankara