TÜBİTAK KPSS'siz 55 Kadrolu Personel Alıyor

TÜBİTAK KPSS şartı olmadan kadrolu işçi alımı yapıyor. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvuru detayları ve ilan metni haberimizde.

TÜBİTAK KPSS'siz 55 Kadrolu Personel Alıyor

TÜBİTAK kadrolu işçi alımı yapıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu tarafından İŞKUR 'da yayımlanan ilanda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağına yer verildi. TEYDEP personeli, uzman yardımcısı, Araştırmacı ve AR-GE teknisyeni kadrosuna yapılan personel alımında başvurular 22 Nisan 2019 gününa kadar devam edecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
  • TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1 numaralı ilan kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak (TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1 numaralı ilan sonucunda yeterli istihdam sağlanamadığından yeniden ilana çıkılmış olup, önceki ilanda mülakata katılmaya hak kazanmış adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır).
  • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
  • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

TÜBİTAK 8 personel alımı detayları için TIKLAYIN

TÜBİTAK 2 personel alımı detayları için TIKLAYIN

TÜBİTAK 4 personel alımı detayları için TIKLAYIN

TÜBİTAK 41 personel alımı detayları için TIKLAYIN