Trakya Üniversitesi’ne Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunlarından Personel Alımı Yapılacak

Trakya Üniversitesi'ne personel alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

Trakya Üniversitesi’ne Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Mezunlarından Personel Alımı Yapılacak

Trakya Üniversitesi’ne ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarından sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Resmi duyuru, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlgili duyuruda kuruma hemşire, eczacı, sağlık teknikeri , laborant ve diğer sağlık personeli unvanlarında alım yapılacağı kaydedildi.

Toplamda 62 sözleşmeli kamu personeli alımı için başlayan başvuru işlemlerinin 21 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.

Üniversitenin sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvuru yapmak isteyen adaylarda KPSS şartı aracanacak. 

Adayların ayrıca başvuru genel şartları ile unvanlara göre ayrıca belirlenen başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ise şu şekilde sıralandı:

TC. vatandaşı olup, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Adaylar hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun olmaması (Sağlık Dahil).

Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak.

Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini

tek taraflı feshetmemiş olmak.

ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı

aranmamaktadır. Birden fazla başvuru olması durumunda bu pozisyon için sınav yapılacak olup, tarih, saat ve yeri ayrıca belirtilecektir. 

Kontenjan dağılımı ve tüm ayrıntılar için https://www.kamubulteni.com/kamu-personel-alimi/trakya-universitesi-ne-ortaogretim-onlisans-ve-lisans-duzeyinden-h38909.html adresini ziyaret edebilirsiniz.