Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güvenlik, Temizlik Görevlisi ve İşçi Alımı Yapacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından sürekli işçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden başlayan işçi alımının başvuru bilgileri ve detayları yazımızda.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güvenlik, Temizlik Görevlisi ve İşçi Alımı Yapacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işçi alacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bugün bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından sürekli işçi kadrolarına personel alımı yapılacağına yer verildi. 18-40 yaş arasındaki vatandaşlar arasından yapılacak sürekli işçi alımında başvurular İŞKUR üzerinden bugün alınmaya başladı. 4 gün sürecek başvurunun detayları kamubulteni.com'da.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak sürekli işçi alımında başvuru detayları şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak, -Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

4. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9. Adaylar hafta sonu tatili ve diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır,

12. Adaylar ilan edilen sürekli işçi kadrolarından sadece birine müracaat edebilir.

13. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kuruma ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

14. Kadro ve Pozisyonlardaki talepler Tokat Merkez ve Almus İlçesi düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle doğalgaz kalorifer ateşçisi için Tokat Merkez İlçe ve Almus İlçesinde, diğer unvanlar için Tokat Merkez’de ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

15. Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekanda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığın belgelendirmek

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların bu adreste İŞ İLANLARI kısmına giderek İŞYERİ TÜRÜ kısmında kamu seçeneğini işaretleyip ilana müracaat etmesi gerekmektedir.