Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvurusu Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere en az lise mezunu 61 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. İlanın başvuru bilgileri kamubulteni.com'da. İşte ilan detayları.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvurusu Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bugün bir duyuru yayımlandı. Resmi Gazete'nin 3 Kasım tarihli sayısında yayımlanan ilanda , en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Hemşire, diyetisyen ve diğer personel kadrolarında istihdam edilecek personellerde aranan başvuru şartları ile detaylar yazımızda.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yapılacak kamu personeli alımında adaylar, üniversite bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Kİ,MLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı, Lisans mezunları için 2020 KPSS sınavı KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

- Müracaat edecekler ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak:

1. Kimlik Kartı Sureti 2. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge) 3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (- Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSSP94 puanı, - Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.) 4. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge) 5. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.) 6. Deneyim Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise) 7. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı) 8. Başvuru Formu

İlan metni için TIKLAYIN