TİKA, Mülakat Şartı Olmadan Koruma ve Güvenlik Görevlisi Şoför Temizlik Personeli ve Teknisyen Alımı Yapacağını İlan Etti

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 4 farklı kadroda sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular bugün başladı.

TİKA, Mülakat Şartı Olmadan Koruma ve Güvenlik Görevlisi Şoför Temizlik Personeli ve Teknisyen Alımı Yapacağını İlan Etti

Sözleşmeli personel alımı için yeni bir ilan daha açıldı. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, temizlik personeli ve teknisyen kadroları için 15 personel alımı yapacağını duyurdu.

Alım Yapılacak Kadrolar

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 5 personel (lisans mezunu)

Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı (4 erkek, 2 kadın): 6 personel ( lise mezunu)

Şoför (erkek): 1 personel (lise mezunu)

Teknisyen (erkek): 3 personel (lise mezunu)

KPSS Şartı Var Mı?

Başvurular 2022 KPSS puanlarıyla yapılacak. Lisans mezunları P3, lise mezunları ise P94 puan türünden 60 ve üzeri alarak başvuru yapabilecektir.

Mülakat Var Mı?

Alımlar KPSS puan sıralamasına göre yapılacak, yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak.

Başvuru Genel Şartları

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) İşini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

 i) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

j) Başvurunun son günü olan 30/12/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak

Başvuru Özel Şartları

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

b) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

c) Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

d) 170 cm’den kısa boylu olmamak,

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

g) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

ğ) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

h)Aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde (boy ve kilo bilgilerinin raporda yer alması gerekmektedir.) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden son 6 (altı) ay içerisinde alınmış “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

(Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak;

Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak;

Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak,

Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.)

Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı (4 erkek, 2 kadın):

a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,

b) Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Şoför

a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak. (en az 2 yıldır sahip olmak gerekiyor)

c) Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından verilen ve en az 1 yıl geçerliliği bulunan psikoteknik belgesine sahip olmak.

d) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.

e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Teknisyen

İki farklı ilanla teknisyen alımı gerçekleştirilecek.

1. İlan: 2 personel

a) Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.

b) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

2. İlan: 1 personel

a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

b) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 23 Aralık-30 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde TİKA BaşkanlığıKariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

Adaylar sadece 1 adet pozisyona başvuru yapabilecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. (Lise mezuniyet bilgileri temin edilemeyen adayların diplomaları ile Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi, adaylar tarafından sisteme yüklenecektir.)

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boykilo bilgilerini içeren son 6 (altı) ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /