Ticaret Bakanlığı’na Sözleşmeli Muayene Memuru Alımı Yapılacak

Ticaret Bakanlığı’na sözleşmeli muayene memuru alımı yapılacağına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı’na Sözleşmeli Muayene Memuru Alımı Yapılacak

Söz konusu duyuruda, ilgili alım için başvuru yapacak adayların KPSS’ye girmiş olması , KPSS en az 70 puan şartını yerine getirmesi ve “En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, 

siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun” olma şartlarını yerine getirmesi, adayların ayrıca başvuru genel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

Sınav başvurularının 7 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında alınacağına yer verilen resmi duyuruda, başvuruların Kariyer Kapısı üzerinden alınacağına dikkat çekildi. Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru süreciyle ilgili ,”Başvurular dijital ortamda 07.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava 

katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır 

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar tüm süreçlere ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. “ denildi.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 

olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, 

siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, 

ç) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak, 

KONTENJAN DAĞILIMI

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder. Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Yeni Personel alımı haberleri geldiği anda haberdar olmak için aşağıdaki uygulamaları ücretsiz indirin:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kamubulteni

https://apps.apple.com/tr/app/kamu-bülteni/id1413151574