Ticaret Bakanlığı Memur Alımı Başvuruları 18 Aralık'ta Başlayacak

Ticaret Bakanlığı'na uzman yardımcısı alımı için başvuru işlemleri 18 Aralık'ta başlayacak 28 Aralık'a kadar sürecek.

Ticaret Bakanlığı Memur Alımı Başvuruları 18 Aralık'ta Başlayacak

Açıklama, dün gece saatlerinde Çalışma Bakanlığı'nın resmi sayfasından , Resmi gazete ve İlan.gov.tr adresinden geldi. Yayımlanan ilana göre Bakanlığa İktisat, Kamu Yönetimi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, İşletme , İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Maliye, Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunlarından personel alınacağı, ilgili alım için başvuru yapacak adayların KPSS ve diğer şartları dikkatle incelemesi gerektiğine yer verilmiş, başvuru sürecine ilişkin, "Sınav başvuruları 18/12/2020 - 28/12/2020 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir." denilmişti. 

Yazılı Sınavın ankarada yapılacağı ve sınava katılacak adayların www.ticaret.gov.tr adresinden ilan edileceğine yer verilen resmi açıklamada, başvuru genel şartları ise aşağıdaki gibi oldu: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk,
iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin
yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda
belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan
bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg
formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep
formuna eklemeleri gerekmektedir.),
ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce
dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği
bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
belgeye sahip olmak,
e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini
yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak
kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir.