Ticaret Bakanlığı KPSS'siz İkamet Şartsız İşçi Alımı Başvuru Ekranı Açıldı: İşte Personel Alımı İŞKUR Başvurusu

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından sürekli işçi alımı yapılacağı bildirildi. Güvenlik görevlisi ve beden işçisi kadrosuna yapılacak alımın başvuru bilgileri yazımızda.

Ticaret Bakanlığı KPSS'siz İkamet Şartsız İşçi Alımı Başvuru Ekranı Açıldı: İşte Personel Alımı İŞKUR Başvurusu

Ticaret Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı açıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az ortaöğretim mezunu sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan 2 kadroya yapılan sürekli işçi alımında başvurular İŞKUR üzerinden bugün başladı. Biz de Kamu Bülteni olarak bu yazımızda personel alımının başvuru detaylarına ve başvurunun nasıl yapılacağına yer verdik.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE ŞEHİRLER

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı
  • Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı.

NE İŞ YAPACAKLAR?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

Beden İşçisi: Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Beden işçisi ve koruma güvenlik görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1.2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

          a.Türk Vatandaşı olmak,

          b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

          c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

          d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2.Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar       Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3.İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır. 

ÖZEL ŞARTLAR

Her kadro için aranan özel şartlar şu şekilde:

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:

-En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

-5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

-Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

-Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

-Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

-Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

Beden İşçisi Kadrosu için:

En az ortaöğretim mezunu olmak

Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.

İKAMET ŞARTI VAR MI?

İlanda ikamet şartı yok. Türkiye geneli herkes ilana başvuru yapabilir.

KURA İLE ALIM YAPILACAK

İlana başvuru yapanlar arasından adaylar kura ile 25 Şubat günü belirlenecek.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacakların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:

https://esube.iskur.gov.tr/

Linke tıklayın. Daha sonra açılan ekranda iş arayan yazan yerden giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra İŞ İLANLARI butonuna tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu ekranda aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi İŞYERİ TÜRÜ kısmında KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın.

Daha sonra ilan aşağıda gelecektir. 

Kadın erkek ilana başvuracaklarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN